Jana Buzáková Sopčiaková

Bachelor's thesis

Etika a morálka v bankovníctve

Ethics and morality in the banking
Abstract:
The main goal of bachelor thesis was to use the theoretical knowledge of ethics and morality in client satisfaction questionnaire VÚB bank. The bachelor thesis also tries to suggest some possible solution of bad results of the company.
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo využitie teoretických vedomostí etiky a morálky v dotazníku spokojnosti klientov VÚB banky. Práca sa snaží načrtnúť určité spôsoby riešenia zlých výsledkov spoločnosti.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2011
  • Vedúci: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking