Mgr. Bc. Kamila Chaloupková

Bakalářská práce

Železnice - páteřní mód příměstské dopravy?

Railways – a key mode of suburban transport?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením železniční dopravy v rámci příměstské dopravy u vybraných integrovaných dopravních systémů nacházejících se v České republice. V první části práce jsou uvedeny aspekty železniční dopravy, které ji zvýhodňují oproti silniční dopravě a dostávají ji tak v posledních letech do popředí. Následuje kapitola věnující se dopravní politice Evropské unie a České republiky …více
Abstract:
This thesis deals with the role of railway transpor in suburban transport in selected integrated transport systems in Czech Republic. In the first part of the thesis there are reffered the main aspects of the railway transport. This aspects favoring railway transport to road transport. The result is that railway transport comes to the fore in last years. The next chapter is devoting to the transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie