Bc. Zuzana Pekarčíková

Diplomová práce

Detekce odlehlých bodů v klasifikovaných datech

Supervised outlier detection
Abstract:
The thesis describes outlier detection in classified data with using ensemble method - Random Forests (RF). At first we describe existing methods for outlier detection, in classified an unclassified data too. Then we describe computation of outlier factor, whitch tells us how match can be a point considered as outlier. For this computation we use proximity matrix. We extended random forests and computation …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá detekciou odľahlých bodoch v klasifikovaných dátach s využitím ensemble metódy - Náhodných lesov. Najprv popisujeme súbor existujúcich metód na detekciu, a to jak v klasifikovaných, tak neklasifikovaných dátach. Popisujeme výpočet faktoru odľahlosti, ktorý nám povie ako veľmi môže byť bod považovaný za odľahlý. Pre tento výpočet používame maticu blízkosti. V práci rozširujeme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Kosina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.