Bc. Tomáš Mičiak

Diplomová práce

Development of cross-platform mobile applications using web content inside a native wrapper

Development of cross-platform mobile applications using web content inside a native wrapper
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza možností vývoja mobilných aplikácií a implementácia prototypov vybranou metódou. Práca zdôrazňuje dôležitosť výberu adekvátnych technológií pre konkrétny projekt. Navrhnutá metóda je vybraná po preskúmaní podmienok a požiadavok projektu, ktorý je objektom výskumu tejto diplomovej práce, a po porovnaní s inými možnými metódami. Založená je na využívaní HTML stránok …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze options for mobile application development and implement a prototype using a selected approach. The thesis puts an emphasis on avoiding dogmatism in technology selection process by studying the specific conditions and requirements of the given project. The proposed approach is therefore created specifically for the given project case. It is based on reusing HTML …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky