Theses 

Analýza působení nevládních neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny – Bc. Gabriela BENEŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Gabriela BENEŠOVÁ

Diplomová práce

Analýza působení nevládních neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny

Analysis of non-governmental non-profit organizations of the Visegrad Group active in the area of development assistance

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá nevládními neziskovými organizacemi aktivními na poli rozvojové spolupráce v zemích Visegrádské skupiny. Práce prostřednictvím výzkumu zodpovídá otázky, jakým způsobem financují nevládní neziskové organizace své projekty v rozvojových zemích, do kterých států a oblastí směřují svou pomoc a v jakých sektorech realizují rozvojové projekty. Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol. První kapitoly definují základní pojmy a definice spojené s rozvojovou spoluprací a neziskovým sektorem a poskytují stručný kontext poskytování rozvojové pomoci ve členských státech Visegrádské skupiny. Následující kapitoly se věnují jednotlivým členským státům, jejich oficiální rozvojové spolupráci a neziskovým organizacím včetně těch působících na poli rozvojové spolupráce. Následují kapitoly komparační, které porovnávají oficiální rozvojovou spolupráci visegrádských států a práci neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce.

Abstract: This diploma thesis is focused on non-profit non-governmental organizations active in the field of development assistance in the Visegrad countries. The thesis discuss the results of a survey which is focused on funding sources of development cooperation projects in developing countries, territorial allocation of these projects and sectors in which projects are implemented. The work is divided into nine chapters. First chapters provides a broader overview of development assistance and defines some basic terms related to non-profit non-governmental sector in context of Visegrad countries. The following chapters deal with each individual member states in the field of their official development cooperation and non-profit organizations, including those operating in the field of development cooperation. The thesis concludes by comparing official development assistance of the Visegrad countries and the work of non-profit non-governmental organizations involved in development cooperation.

Klíčová slova: rozvojová spolupráce, nevládní neziskové organizace, Visegrádská skupina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Krylová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Gabriela. Analýza působení nevládních neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz