Bc. Alfred KRAMER

Master's thesis

Politické a ekonomické vztahy mezi JAR a Brazílií po skončení studené války

Political and Economic Relations Between South Africa and Brazil After the End of Cold War
Abstract:
Práce se zabývá brazilsko-jihoafrickými vztahy po skončení studené války na pozadí jiho-jižní spolupráce na státní a subsystémové úrovni. Skládá se ze čtyř hlavních částí. První tematickou kapitolou je jiho-jižní spolupráce, což je teoretická část práce (Bandungská konference, Technická spolupráce mezi rozvojovými zeměmi, Akční plán z Buenos Aires, Závěrečná zpráva z Nairobi, Strategický plán UNOSSC …more
Abstract:
This paper provides an analysis of the relations between Brazil and South Africa after the end of the Cold war on the state and subsystem level. It has four main parts. The first chapter is about the South-South Cooperation (Bandung Conference, technical cooperation among developing countries, Buenos Aires Plan of Action, Nairobi Outcome Document, UNOSSC Strategic Framework 2014-2017). The following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAMER, Alfred. Politické a ekonomické vztahy mezi JAR a Brazílií po skončení studené války. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/