Martina Mlezivová

Bachelor's thesis

Kombinace AOP procesů a membránových separací při čištění odpadních vod

Combination of AOP and membrane separation processes in wastewater treatment
Abstract:
Tato bakalářská práce obsahuje popis moderních metod čištění odpadních vod. První část práce je věnována charakteristice membránových separačních procesů a pokročilých oxidačních procesů se zaměřením na fotokatalytickou oxidaci v přítomnosti oxidu titaničitého. Druhá část obsahuje rešerši, zaměřenou na aplikaci heterogenní fotokatalýzy v kombinaci s membránovými separačními procesy. Ukázalo se, že …more
Abstract:
This thesis describes modern methods of wastewater treatment. The first part is devoted to the characterization of membrane separation processes and advanced oxidation processes, focused on photocatalytic oxidation in the presence of titanium dioxide. The second part contains the literature search, focused on the application of heterogeneous photocatalysis in combination with membrane separation processes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mlezivová, Martina. Kombinace AOP procesů a membránových separací při čištění odpadních vod. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Technical Chemistry / Chemistry and Technical Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.