Martina Mlezivová

Bakalářská práce

Kombinace AOP procesů a membránových separací při čištění odpadních vod

Combination of AOP and membrane separation processes in wastewater treatment
Anotace:
Tato bakalářská práce obsahuje popis moderních metod čištění odpadních vod. První část práce je věnována charakteristice membránových separačních procesů a pokročilých oxidačních procesů se zaměřením na fotokatalytickou oxidaci v přítomnosti oxidu titaničitého. Druhá část obsahuje rešerši, zaměřenou na aplikaci heterogenní fotokatalýzy v kombinaci s membránovými separačními procesy. Ukázalo se, že …více
Abstract:
This thesis describes modern methods of wastewater treatment. The first part is devoted to the characterization of membrane separation processes and advanced oxidation processes, focused on photocatalytic oxidation in the presence of titanium dioxide. The second part contains the literature search, focused on the application of heterogeneous photocatalysis in combination with membrane separation processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mlezivová, Martina. Kombinace AOP procesů a membránových separací při čištění odpadních vod. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.