Ing. Vladislav Rylich

Diplomová práce

Vliv zastávek na znamení na technologii provozu autobusových linek MHD v Praze

The influence of request stops on traffic technology of public transport bus lines in Prague
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnami v technologii provozu autobusových linek městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze po zavedení zastávek na znamení. Dále se zabývá právním rámcem, předpisy v této oblasti, porovnává situaci v jiných dopravních podnicích, předkládá klady a zápory změny a představuje s tím spojená rizika. Výstupem diplomové práce je celkové zhodnocení vlivu zastávek na znamení na …více
Abstract:
The diploma thesis follows up changes in technology of operation bus lines in public transport in Prague after introduction of request stops. What?s more they follow up law, regulation in transport system, compares different situations in public transport companies, shows positives and negatives of changes and shows risks. The conclusion of diploma thesis contains evaluation of influence request stops …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rylich, Vladislav. Vliv zastávek na znamení na technologii provozu autobusových linek MHD v Praze. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera