Mgr. et Mgr. Veronika Mejzlíková

Bakalářská práce

Sociální kapitál a důvěra jako koncepty v sociologické teorii

Social Capital and Trust in Sociological Theory
Anotace:
Tématem této práce byla konceptualizace pojmů sociální kapitál a důvěra. Koncept sociálního kapitálu je u jednotlivých autorů (Bourdieu, Coleman, Putnam) popisován rozdílným způsobem. Bourdieu a Coleman hodnotí sociální kapitál z hlediska přínosu pro jednotlivce. Pro Putnama je sociální kapitál zejména veřejným statkem. Práce si všímá spjatosti sociálního kapitálu a důvěry, přičemž důvěra je považována …více
Abstract:
The topic of this theses deals with conceptualization of the notions of social capital and trust. The authors (Bourdieu, Coleman, Putnam) describe the concept of social capital differently. Bourdieu and Coleman judge the social capital by its profit for an individual. Putnam sees the social capital like a public good. Work takes notice of connection between the social capital and the trust, in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie