Theses 

Vnější vlivy omezující přesnost měření laserovým dálkoměrem – Bc. Zuzana BŘEZOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana BŘEZOVSKÁ

Diplomová práce

Vnější vlivy omezující přesnost měření laserovým dálkoměrem

External influences limiting accuracy of the measurement laser rangefinder

Anotace: První část práce je věnována optoelektronickým laserovým dálkoměrům, jejich základním principům a konstrukci. Dále jsou rozebrány jejich rozdělení, a také rozbor chyb, například v důsledku vnitřních vlivů dálkoměru a především chyb způsobených vnějšími vlivy atmosféry. Součástí je popis atmosféry a atmosférických jevů a jejich parametrů, které mají vliv na kvalitu přenášeného optického záření. Cílem práce bylo provést praktické měření pomocí impulsního laserového dálkoměru TruPulseTM 200/200B vybraných vzdáleností a určit vliv atmosféry na výsledné měření. Následně bylo provedeno statistické zpracování naměřených dat a následně porovnat toto měření s modelem měření a provést diskuzi. Okrajově v této práci bylo také realizováno měření a porovnání dálkoměru PLRF25C/ PLRF25C BT od firmy Vectronix s výše uvedeným impulsním dálkoměrem TruPulseTM 200/200B.

Abstract: The first part of this work is dedicated to optoelectronic laser rangefinders, to their basic principles and construction design. Further discussion focuses on their categorization, and also uncertainties, for example the consequences of inner influences of laser rangefinders and especially uncertainty coming from the outer influences of the atmosphere. Also discussed are atmosphere and atmospheric phenomena and their parameterization including discussion of the influences of parameterization on the quality of transmitted optical radiation. The aim of this work was to measure select distances with the impulse laser rangefinder TruPulseTM 200/200B and to determine the atmospheric influences on measurements. Afterwards, statistical calculations from data have been made and compared with model measurements with a subsequent discussion of the results. The thesis also references measurements and comparisons between the rangefinder PLRF25C/ PLRF25C BT by Vectronix and the already mentioned impulse rangefinder TruPulseTM 200/200B.

Klíčová slova: Optoelektronický laserový dálkoměr, Atmosféra, Atmosférické jevy, Parametry atmosférických jevů, chyba měření, Praktické měření laserovým dálkoměrem, Statistické zpracování, Porovnání praktického měření s modelem měření.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=213842 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BŘEZOVSKÁ, Zuzana. Vnější vlivy omezující přesnost měření laserovým dálkoměrem. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:50, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz