Mgr. Markéta Polášková

Diplomová práce

Uznání a výkon rozhodnutí dle nového Nařízení Brusel Ibis

Recognition and Enforcement Under the Brussels Ibis Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou uznávání a výkonu cizího soudního rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy Evropské unie. V jejím rámci se autorka zaměřila na analýzu revidovaného nařízení Brusel I a srovnání postupů v něm obsažených s úpravou v původním nařízení Brusel I. Autorka rovněž neopomenula v průběhu celé práce reflektovat významnou judikaturu SD EU a pozornost …více
Abstract:
This thesis deals with the recognition and enforcement of foreign court judgments in civil and commercial matters between the Member States of the European Union. Within this framework, the author focuses on the analysis of the revised Brussels I Regulation and comparison procedures contained in it with the adjustment of the original Regulation Brussels I. The author also did not fail during the entire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta