Michal Juhás

Bakalářská práce

Objektová analýza a návrh webových aplikácií s využitím WebML a WebRatio

Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na objektovú analýzu a návrh webových aplikácií s využitím metodiky WebML. Jej cieľom je zhodnotiť, aké možnosti ponúkajú v súčasnosti metodiky zamerané na návrh hypermedi álnych aplikácií a jednu z nich (prípadne mierne modifikovanú) odporučiť spoločnosti ComAp, s.r.o. Výstupom práce bude krátky dokument obsahujúci návrh zavedenia metodiky spolu s odporúčaním nástroja …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2007
  • Vedoucí: Iva Stanovská
  • Oponent: Tomáš Zahradník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/1801

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika