Bc. Renata Dvořáková

Diplomová práce

Změny kvality života jedinců s vysokou mírou podpory v rámci procesu deinstitucionalizace

Changes in the quality of life for individuals with a high level of support in the process of deinstitutionalization
Anotace:
Název práce: Změny kvality života jedinců s vysokou mírou podpory v rámci procesu deinstitucionalizace Autor diplomové práce: Bc. Renata Dvořáková Diplomová práce je orientována do časového období fáze ukončení procesu transformace, ve které je sledována adaptace jedinců s vysokou mírou podpory v komunitním prostředí a vlivy působící na kvalitu života těchto jedinců v souvislosti se změnou prostředí …více
Abstract:
Title: Changes in the quality of life for individuals with a high level of support in the process of deinstitutionalization Thesis author: Bc. Renata Dvořáková The thesis is oriented to the time period termination phase transition, which is observed adaptation of individuals with a high level of support in the community setting and influences affecting the quality of life of these individuals in connection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií