Tomáš Siuda

Bakalářská práce

Bezpečnost přepravy v silničních tunelech

Safety of ransport in road tunnels
Abstract:
Autor se v bakalářské práci zabývá problematikou přepravy nebezpečných látek v silničních tunelech a zajištění bezpečnosti v nich. Zaměřuje se na možné využití předpisů, které zajišťují bezpečnou přepravu silničními tunely. Další kapitola popisuje přehled významných havárií v silničních tunelech v posledních letech. Dále je uveden přehled Evropských programů zabývající se bezpečností v evropských silničních …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Drgáčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava