Theses 

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies – Bc. Zdeněk Luňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zdeněk Luňák

Bakalářská práce

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies

Abstract: This bachelor thesis is concerned with developing autonomy in English language learners through the use of Information and Communication Technologies (ICT). In the theoretical part, firstly, learner autonomy in the context of the Czech curricular reform is defined. Then, self-assessment as a very important ability of an autonomous learner is described. Further, modern technologies are briefly introduced and consequently, a blog, the specific ICT tool chosen for the thesis, is characterized. The last chapter of the theoretical part deals with writing skills. The practical part verifies if and possibly how a blog contributes to the development of autonomy in English language learners. For this purpose a set of nine self-designed blog activities was created and then tested in practice during the research. The activities as well as the results of the research are analysed and evaluated according to the chosen data collection tools. In conclusion the outcomes of the research are presented.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem autonomie u žáků anglického jazyka pomocí informačních a komunikačních technologii (ICT). V teoretické části je nejprve definována autonomie žáka v kontextu kurikulární reformy. Poté je vysvětleno sebehodnocení jako jedna z důležitých schopností autonomního žáka. Další kapitola stručně představuje moderní technologie. Následně je charakterizován konkrétní ICT nástroj vybraný pro tuto práci blog. V závěru teoretické části jsou rovněž přiblíženy dovednosti psaní. Praktická část ověřuje, zda a jak přispívá blog k rozvoji autonomie u žáků anglického jazyka. Za tímto účelem byl vytvořen souhrn devíti aktivit, které byly následně ověřeny v praxi prostřednictvím výzkumu. Aktivity stejně jako výsledky výzkumu jsou analyzovány a následně vyhodnoceny pomocí nástrojů zvolených pro sběr dat. V poslední části práce jsou prezentovány závěry výzkumu.

Keywords: autonomie, sebehodnocení, ICT, blog, výhody a nevýhody blogu, žák

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28463 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Luňák, Zdeněk. Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz