Bc. Zdeněk Luňák

Bakalářská práce

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies

Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with developing autonomy in English language learners through the use of Information and Communication Technologies (ICT). In the theoretical part, firstly, learner autonomy in the context of the Czech curricular reform is defined. Then, self-assessment as a very important ability of an autonomous learner is described. Further, modern technologies are briefly introduced …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem autonomie u žáků anglického jazyka pomocí informačních a komunikačních technologii (ICT). V teoretické části je nejprve definována autonomie žáka v kontextu kurikulární reformy. Poté je vysvětleno sebehodnocení jako jedna z důležitých schopností autonomního žáka. Další kapitola stručně představuje moderní technologie. Následně je charakterizován konkrétní ICT nástroj …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Luňák, Zdeněk. Developing Autonomy in English Language Learners through the Use of Information and Communication Technologies. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická