Mgr. Petr Tomášek, Ph.D.

Disertační práce

Aristokracie vkusu. Umělecký mecenát a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtů v 19. století

Aristocracy of Taste. Patronage and collecting activities of the counts of Salm-Reifferscheidt in 19th century
Anotace:
U příslušníků šlechty se kladný vztah k umění a dobrý vkus všeobecně předpokládají, výtvarné zájmy aristokracie však měly mnoho vrstev a podob. Salm-Reifferscheidtové nevynikali ani rozsáhlým pozemkovým vlastnictvím jako Schwarzenbergové, ani pohádkovým bohatstvím jako Liechtensteinové, se kterými byli blízce spřízněni. Hned v několika generacích se však významně projevili svými vědeckými, literárními …více
Anotace:
století Arnošt Leopold hrabě z Gellhornu, a když přešlo blanenské panství v roce 1766 do držení Salm-Reifferscheidtů, byly zde v provozu již dvě vysoké pece a tři kující výhně. Po roce 1811 prosadil Hugo I. František starohrabě ze Salm-Reifferscheidtu (1776–1836) orientaci na progresivní výrobu litiny. Díky zprovoznění jedné z prvních kuploven v českých zemích se dosavadní produkce rozšířila o předměty …více
Abstract:
An interest in art and good taste on the part of the aristocratic segment of society is something that is usually taken for granted. However, concrete examples reveal that the inclinations of the privileged towards art may take many different forms and exhibit a high degree of stratification. The Salm-Reifferscheidts were not major landowners like the Schwarzenbergs, nor did they have the fabulous …více
Abstract:
le, by the layout of the legendary art collection of Prince Eugene of Savoy in the Belvedere, Vienna. The Rájec baroque collection comprised, apart from family portraits, landscapes, paintings with the motifs of animals and hunting and still lifes, also pictures with mythological, historical and religious subjects. Beyond the works of Dutch, Italian, French and, in particular, central European masters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta