Bc. Nadiia Kostiuchenko

Bakalářská práce

Úloha mikropodniků v České republice  a jejich vliv na ekonomický rozvoj

The Role of Micro-Enterprises in the Czech Republic and their Influence on Economic Development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá úlohou mikropodniků v České republice a jejich přímým či nepřímým vlivem na tržní prostředí. K vymezení vlivu mikropodniků na ekonomický rozvoj je nezbytné zaměřit se na podnik, respektive jeho omezení a možnosti participace na trhu. Klíčovou otázkou pro každý podnik je otázka toku peněz, respektive zdroje financování a tvorby cen, pomocí níž je možné určit vliv mikropodniku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role of micro-enterprises in the Czech Republic and their direct or indirect influence on the market environment. In order to determine the impact of a micro-enterprise on economic development, it is necessary to focus on the company, its constraints and market opportunities. A key issue for each business is the issue of money flow, or sources of financing and pricing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Lenka Říhová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní