Ivan Lorenc, lic.

Master's thesis

Komparácia podpory exportu prostredníctvom špecializovaných inštitúcií v SR a ČR

Comparison of export support through specialized institutions in the SR and CR
Abstract:
Subject of this thesis, "Comparison of export promotion through specialized institutions in the SR and CR" is to compare the system of export promotion in the Slovak and Czech Republic. In the first part we explain the importance of international trade for the economy and become familiar with the various theoretical approaches dealing with the international division of labor, we further focused on …viac
Abstract:
Predmetom diplomovej práce ,,Komparácia podpory exportu prostredníctvom špecializovaných inštitúcií v SR a ČR“ je porovnať systém podpory exportu v Slovenskej a Českej republike. V prvej časti si vysvetlíme význam medzinárodného obchodu pre ekonomiku a oboznámime sa s jednotlivými teoretickými prístupmi zaoberajúcimi sa medzinárodnou deľbou práce, ďalej sa budeme venovať jednotlivým inštitúciám a nimi …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance