Bc. Martin Prchal

Bakalářská práce

Vyhodnoceni vypovídací schopnosti bankrotních modelů a syntetických ukazatelů v podmínkách ČR

Evaluating bankruptcy prediction models on data from the Czech firms
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vyhodnocení vypovídající schopnosti bankrotních modelů a syntetických ukazatelů v podmínkách ČR“ je aplikování současných bankrotních ukazatelů na podniky, které prošly procesem privatizace a zjištění jejich úspěšnosti. Následně pak tyto ukazatele byly upraveny pomocí refitování za použití stejné metody, kterou byly původně tvořeny s cílem zvýšit tak jejich predikční schopnosti …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Evaluating bankruptcy prediction models on data from the Czech firms” is to apply current bankruptcy models on firms, which went through the process of privatization, and find out, how successful they are. Subsequently, these models has been re-fitted using the same method, which was used to create them, to make their prediction better.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jakub Buček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Ekonomie