Bc. Jakub Řehák

Bakalářská práce

Kvalita dat VGI a OpenStreetMap

VGI and OpenStreetMap data quality
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme kvalitě dat typu Volunteered geographic information a konkrétně OpenStreetMap. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá existujícími způsoby měření kvality dat, nástroji na hlídaní kvality a na detekování vandalismu na OpenStreetMap. Hlavním cílem práce je zhodnotit kvalitu dat na OpenStreetMap ve vybraných částech Brna. Kvalita …více
Abstract:
This thesis deals with the quality of Volunteered geographic information and specifically OpenStreetMap. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with existing methods of the data quality measurement, quality control tools and tools to detect vandalism on OpenStreetMap. The main aim of the thesis is to evaluate the quality of data at OpenStreetMap in selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta