Bc. Lucie JAROŠOVÁ

Diplomová práce

Přepracování odpadů z různých procesů energetického využití biomasy na organické hnojivo

Reprocessing of wastes from different processes of energetic utilization of biomass to organic amendment
Anotace:
Řešení dílčího cíle zohledňuje potřebu nakládání s odpadními rezidui po energetickém využití biomasy z kontaminovaného prostředí. Z pohledu udržitelného nakládání s tímto materiálem, byl původní záměr společně procesovat odpadní frakci popelu z termochemické přeměny a tekutý zbytek z produkce bioplynu přehodnocen a po prvních orientačních testech bylo od přídavku digestátu upuštěno s ohledem na relativně …více
Abstract:
Solution to the partial objectives takes into account the need for the disposal of waste residues for energy utilization of biomass from a contaminated environment. From the perspective of sustainable management of this material, the original intention was to jointly processes waste fraction of ashes from the thermochemical conversion and the liquid from the production of biogas raised. After the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Innemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠOVÁ, Lucie. Přepracování odpadů z různých procesů energetického využití biomasy na organické hnojivo. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí