Theses 

Analýza speciálněpedagogické diagnostiky u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálněpedagogickém centru – Bc. Klára Jašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Jašková

Diplomová práce

Analýza speciálněpedagogické diagnostiky u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálněpedagogickém centru

Analysis of special educational diagnostics of children and pupils with mild intellectual disability in special education centre

Anotace: Diplomová práce se věnuje tématu speciálněpedagogické diagnostiky u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálněpedagogickém centru a je rozdělena na dvě části. Teoretická část definuje mentální postižení, jeho etiologii, klasifikaci a charakteristiku osob s lehkým mentálním postižením. Dále se zabývá speciálněpedagogickou diagnostikou, kde je pozornost zaměřena na diagnostické metody, domény a diagnostiku jednotlivých vývojových období u dětí. Soustředí se také na legislativní vymezení a možnosti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a školský poradenský systém. Praktická část obsahuje výzkumné šetření zaměřené na analýzu procesu speciálněpedagogické diagnostiky a současné postoje poradenských pracovníků ke změnám v legislativě.

Abstract: The diploma thesis deals with the topic of special educational diagnostics of children and pupils with mild intellectual disability in the special education centre and it is divided into two parts. Theoretical part defines intellectual disability, its etiology, classification and characteristic people with mild intellectual disability. Then the thesis looked into special educational diagnostics and is concentrated on diagnostics methods, domains and diagnostics of each period of child development. Also it is focused on the legislation and possibilities in education of pupils with mild intellectual disability and education counselling system. The practical part contains the research survey focused on analyzing the process special educational diagnostics and current attitudes in relation to changes in the legislation of counselling employee.

Klíčová slova: speciálněpedagogická diagnostika, lehké mentální postižení, speciálněpedagogické centrum, základní škola, special educational diagnostics, mild intellectual disability, special education centre, primary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:27, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz