Mgr. Lenka Janeková

Bachelor's thesis

Studium spektra hvězdy HD 74 212

Research of spectra star HD 74 212
Abstract:
In the present work we study spectrum of the star HD 74212, which was obtained from the project "The UVES Paranal Observatory Project". This project is part of European Southern Observatory program. Work obtains theory of spectrum, spectrallines and shortly history, that lead to present discovery. The main part contains preliminary spectrum analysis, identification of elements in the chosen range and …more
Abstract:
V predloženej práci študujeme spektrum hviezdy HD 74212, ktoré bolo získané ako súčasť projektu "The UVES Paranal Observatory Project" v rámci programu Európskej južnej observátorie. V práci sa zaoberáme teóriou týkajúcou sa spektra, spekrálnych čiar a zároveň stručne históriou vedúcou k súčasným objavom. Hlavnú časť tvorí vstupná analýza spektra, identifikácia prvkov vo vybraných oblastiach a upresnenie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Physics / Astrophysics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.