Bc. Tereza Janků

Diplomová práce

K problematice obrany vlasti ve výuce Výchovy k občanství

To the issue of defence of homeland in lessons of civics
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na výuku problematiky obrany vlasti ve výuce výchovy k občanství. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z problematiky bezpečnosti, dále se zabývá globalizací, pojetím globalizace u vybraných autorů, současnými bezpečnostními hrozbami se zaměřením na terorismus. Dále je v teoretické části kapitola věnována Bezpečnostní politice České republiky, Armádě České republiky …více
Abstract:
The thesis is focused on teaching issues of the defence of our country in civics lessons. The theoretical part of thesis defines the basic concepts of security issues, and then this part discusses globalization and its conceptions by selected authors, contemporary security threats, focusing on terrorism. The following chapter deals with Security policy of the Czech Republic, The Army of The Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta