Bc. Dagmar ZÁBOJNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Klasická kryptologie

Classic cryptology
Anotace:
Klasická kryptologie je vědní obor zabývající se šifrováním a dešifrováním. Cílem práce bylo uvedení do problematiky klasické kryptologie. Od historie, která je velmi bohatá, po vysvětlení, rozdělení základních šifer a kódů, až ke steganografii a tajemství dešifrování. Z velkého množství šifer a kódů bylo vybráno to nejdůležitější, zároveň nejzajímavější a věnováno tomu dostatečná pozornost. Následně …více
Abstract:
Typical cryptology is the scientific discipline based on coding and cryptanalysis. The target of my piece of work is to clarify the problems of this issue. I mention not only the rich history, the explanation, the separation of basic secret codes and ciphers but also steganography and the secret of cryptanalysis. Due to paying attention to this topic I selected the most important and the most interesting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010
Identifikátor: 16839

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁBOJNÍKOVÁ, Dagmar. Klasická kryptologie. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma