Ing. Bc. Petra Volaříková

Master's thesis

A secondary school ESP technical course and Erasmus+ application

A secondary school ESP technical course and Erasmus+ application
Abstract:
Hlavním záměrem této diplomové práce je analýza využití grantu v rámci programu Erasmus+ pro vytvoření a začlenění ESP kurzu technické angličtiny do výuky studentů třetího ročníku na střední technické škole. Práce je tematicky rozdělena do dvou částí. První část přibližuje specifické aspekty tvorby ESP kurzu na základě srovnání s aspekty kurzu všeobecné angličtiny a s následným praktickým návrhem ESP …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse grant funds by means of Erasmus+ Programme for designing and integrating ESP technical course into the third-year language classes at a secondary technical school. The thesis is divided into two thematic parts. The first part describes the specific aspects of ESP course design in comparison with the aspects of GE course which is followed by a practical proposal …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language