Bc. Jiří Polášek

Diplomová práce

Daňové zatížení podniku přímými daněmi

The burden of the corporation tax through direct taxis
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je analýza soustavy přímých daní a systému sociálního zabezpečení a možnosti optimalizace daňové povinnosti fyzických a právnických osob. V teoreticko-metodologické části je největší pozornost věnována dani z příjmů fyzických a právnických osob, u nichž se zabývám stanovením základu daně, možnostmi uplatnění odpočitatelných položek, nezdanitelných částí daně a slev na dani …více
Abstract:
Gegenstand meiner Diplomarbeit ist die Analyse der Systeme der direkten Steuern und Systeme der sozialen Versicherung und die Optimisierung der Steuerverbindlichkeit der natürlichen und juristischen Personen. In dem theoretisch-methodologischen Teil widme ich mich der Personeneinkommensteuer und Körperschaftsteuer, bei denen ich mich mit der Festsetzung der Steuergrundlage beschäftige. Weiter beschäftige …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní