Bc. Jiří Šilar

Master's thesis

Reprodukovatelnost a klinický přínos parametrů popisujících tvar T vlny v EKG signálu

Reproducibility and Clinical Benefit of Parameters Descibing Shape of T waves in ECG Signals
Abstract:
Smyslem této diplomové práce bylo hodnocení repolarizačních dějů srdeční tkáně na záznamu elektrokardiogramu (EKG) a rozšíření poznatků o několika navržených parametrech schopných popsat morfologické vlastnosti vlny T. V teoretické části je přiblížena elektrická srdeční činnost a její záznam na EKG, hlavní útvary vyskytující se na normální EKG křivce a v současné době nejpoužívanější techniky hodnocení …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to investigate the heart tissue repolarization process on electrocardiogram record (ECG) and to increase knowledge about designed repolarization parameters, which are able to describe the T wave morphology. In the theoretical part, there were the heart electric activity and its recording on ECG, the main ECG features and the latest most used techniques of repolarization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Josef Halámek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta