Bc. Jiří Šilar

Master's thesis

Reprodukovatelnost a klinický přínos parametrů popisujících tvar T vlny v EKG signálu

Reproducibility and Clinical Benefit of Parameters Descibing Shape of T waves in ECG Signals
Anotácia:
Smyslem této diplomové práce bylo hodnocení repolarizačních dějů srdeční tkáně na záznamu elektrokardiogramu (EKG) a rozšíření poznatků o několika navržených parametrech schopných popsat morfologické vlastnosti vlny T. V teoretické části je přiblížena elektrická srdeční činnost a její záznam na EKG, hlavní útvary vyskytující se na normální EKG křivce a v současné době nejpoužívanější techniky hodnocení …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to investigate the heart tissue repolarization process on electrocardiogram record (ECG) and to increase knowledge about designed repolarization parameters, which are able to describe the T wave morphology. In the theoretical part, there were the heart electric activity and its recording on ECG, the main ECG features and the latest most used techniques of repolarization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Josef Halámek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta