Kristýna Čiklová

Bachelor's thesis

The Cement Garden and Atonement - Family Relationships and Problems in Ian McEwan´s Novels

The Cement Garden and Atonement - Family Relationships and Problems in Ian McEwan´s Novels
Abstract:
Atonement and The Cement Garden rank among highly regarded works of the contemporary writer who is considered to be one of the most talented British authors of recent years - Ian McEwan. This paper provides the analysis of family relationships and problems portrayed in both novels. In order to provide background for the analysis of the works, the theoretical part includes a brief outline of the concept …more
Abstract:
Atonement a The Cement Garden se řadí mezi významná díla současného spisovatele, který je považován za jednoho z nejtalentovanějších britských autorů v současných letech - Iana McEwana. Tato práce poskytuje rozbor rodinných vztahů a problémů vyobrazených v obou románech. Pro nastínění rozboru děl obsahuje teoretická část stručný popis rodiny a rodinných rolí, zatímco další část práce se zabývá problematikou …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čiklová, Kristýna. The Cement Garden and Atonement - Family Relationships and Problems in Ian McEwan´s Novels. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business