Jan Šrédl

Bakalářská práce

Sanace uhelné sloje lomu Jan Šverma

Remediation of coal seam fracture Jan Šverma
Anotace:
V předložené bakalářské práci se zabývám sanací uhelné sloje nacházející se v jižních svazích lomu Jan Šverma. Postup lomu Jan Šverma musel být zastaven na linii, která vycházela z usnesení vlády ČR č. 444 z roku 1991, kdy se stanovilo omezení těžby hnědého uhlí v jednotlivých uhelných lokalitách severočeského regionu. Ponechané jižní svahy ve směru jižním, k obci Strupčice, jsou sice stabilní, ale …více
Abstract:
In the present thesis deals with remediation of coal seam located in the southern slopes of the Jan Šverma open pit mine. Surface working of Jan Šverma mine had to be stopped on the line, based on Gevernment Resolution No. 444 of 1991, which determine the limits for brown coal mining in various localities of the North Bohemian coal region. Left southern slopes, close to village Strupčice, are stable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Oldřich Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava