Ing. Tomáš Černík

Diplomová práce

Obnovení provozu na železniční trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

Renewing of Traffic on the Railway Line Hrušovany u Brna - Židlochovice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řešením dopravní obslužnosti obce s rozšířenou působností. Na základě analýzy současného stavu železničního a autobusového spojení je navržena nová koncepce dopravní obsluhy obce Židlochovice. Práce předpokládá se zapojením obce do IDS pomocí železniční dopravy s využitím integrovaného taktového jízdního řádu. Jsou navržena opatření pro zavedení železničního spojení a sestaven …více
Abstract:
This thesis deals with the solution of transport services of a municipality with extended powers. Based on an analysis of the current state of the railway and bus connections it proposes a new concept of transport services in the municipality Židlochovice. The work requires the involvement of the community in IDS using rail transport using an integrated timetable of the timing. They propose measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černík, Tomáš. Obnovení provozu na železniční trati Hrušovany u Brna - Židlochovice. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera