Ing. Kateřina Mášová

Bakalářská práce

Vliv regulovaného nájemného na hospodaření majitele činžovního domu

The influence of a rent control on the management of apartment building owners
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce „Vliv regulovaného nájemného na hospodaření majitele činžovního domu“ je zhodnotit dopady regulace nájemného v bytovém domě, který vlastní fyzická osoba. V první části je provedena analýza dřívějšího a současného legislativního rámce v oblasti nájemního bydlení. Další část práce je zaměřena na srovnání tržního a regulovaného nájemného u vybraného subjektu za posledních …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis “The influence of a rent control on the management of apartment building owners” is to assess the impacts of a rent control in apartment house which is owned by an individual. There is analyzed former and earlier legal framework on rental housing in the first part. Further part of thesis is focused on the comparison of market and regulated rents of selected entity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance