Mgr. Hanna Mykytyn

Diplomová práce

Revenue mix of nonprofit organizations. Evidence from France.

Revenue mix of nonprofit organizations. Evidence from France.
Anotace:
Cílem diplomové práce „Struktura příjmů neziskových organizací. Příklad z Francie“ je zmapovat strukturu příjmů vybraných kulturních neziskových organizací ve zvoleném regionu Francie (Bretaň, Rennes) a vymezit klíčové faktory, ovlivňující diverzifikaci nebo koncentraci příjmové struktury. První část DP je zaměřena na obecnou charakteristiku neziskového sektoru a jeho financování ve Francii, přičemž …více
Abstract:
The main objectives of the submitted thesis: “Revenue Mix of Nonprofit Organizations. Evidence from France” are to map the revenue structure of selected cultural nonprofit organizations in the chosen region of France (Bretagne, Rennes) in order to determine the factors influencing nonprofit revenues strategy (diversification vs. concentration). The first part is concentrated on general characteristics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)