Mgr. Jan JAROŠ

Rigorózní práce

Volební právo a volební soudnictví za 1. ČSR

The electoral law and electoral judiciary during the first Czechoslovak republic
Anotace:
Cílem práce je zprostředkovat přehled o problematice voleb v období 1. ČSR, se zaměřením na změny a reformy ve volebním systému, a dále pak oblast volebního soudnictví.
Abstract:
The objective of this work is to provide an overview of the issue of elections in the era of the first Czechoslovak republic, focusing on changes and reforms in the electoral system, and also the area of electoral judiciary.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠ, Jan. Volební právo a volební soudnictví za 1. ČSR. Plzeň, 2019. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma