Karolína Tinková

Bachelor's thesis

Demografický a populační vývoj v ČR a jeho následky na kriminalitu obyvatelstva od roku 1989

Demographic and population development in the Czech Republic and the crime influence on it since 1989
Abstract:
Tématem bakalářské práce je socioekonomická a kriminologická analýza vývoje České republiky po roce 1989. Práce je rozdělena do dvou částí, do teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje pojmy a definice daného tématu a také analýzu vývoje. Praktická část je zaměřena na mezikrajské srovnání a vlivu socioekonomických problémů na kriminalitu.
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is socio-economic and criminological analysis of development in Czech Republic after 1989.The thesis is divided to two parts. To theoretical and the practical. The theoretical part includes the basic concepts and definitions of this topic and the development analysis. The practical part contains comparison of regions and the impact of the socio-economic development to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tinková, Karolína. Demografický a populační vývoj v ČR a jeho následky na kriminalitu obyvatelstva od roku 1989. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha