Nikol HRUŠOVSKÁ

Bachelor's thesis

Zlomenina stehenní kosti jako příčina dlouhodobé hospitalizace dětí

Fracture of the femur as a cause of long-term hospitalization of children
Abstract:
Práce poskytuje ve své teoretické části seznámení se zlomeninou stehenní kosti u dětí a její následnou léčbou na Bryantově trakci. Zabývá se zlomeninami stehenní kosti v dětském věku ve spojení s hospitalizací. Velkou pozornost věnuje ošetřovatelské péči o dítě na Bryantově trakci, jejím specifikám, dále se zaměřuje na realizaci ošetřovatelských postupů a problematiku dlouhodobě hospitalizovaných dětí …more
Abstract:
This bachelor thesis provides an introduction to fractures of the femur and its treatment by Bryant traction in its theoretical part. It delas with fractures of the femur in childhood and their hospitalization. It focuses mainly on nursing care for child treated by Bryant traction, its specifics and realization of nursing procedures for long-term hospitalized children. In the empirical part formulates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Bc. Michaela Rothová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRUŠOVSKÁ, Nikol. Zlomenina stehenní kosti jako příčina dlouhodobé hospitalizace dětí. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic