Pavel Hassman

Bakalářská práce

Marketingová komunikace profesionálního sportovního klubu

Marketing Communication of a Professional Sports Club
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje především oblastem marketingu, marketingové komunikaci a společenské odpovědnosti v prostředí profesionálního sportovního klubu. Autor práci rozděluje na dvě části, první část je teoretická, druhá praktická. V teoretické části se zaměřuje na sport a jeho roli ve společnosti, dále se soustředí na marketing sportu a marketingovou komunikaci. Podrobněji se v marketingové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals mainly with the areas of marketing, marketing communications and social responsibility in a professional sports club. The author divides the thesis into two parts: the first part is theoretical, the second part is practical. The theoretical part focuses on sport and its role in society, marketing of sports and marketing communications. In more detail, in marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní