Mgr. Libor Hoskovec, Ph.D.

Disertační práce

Komunální stranické systémy v České republice

Municipal party systems in Czech Republic
Anotace:
Práce se věnuje tématu, jemuž doposud nebylo v odborných politologických kruzích věnováno mnoho prostoru – komunálním stranickým systémům. Po shrnutí dosavadních výzkumů na poli komunální politiky v první části práce autor představuje šest výzkumných otázek, jejichž zodpovězení je cílem práce a které jsou soustředěny do čtyř částí práce. Výzkumnými nástroji jsou statistická analýza volebních a statistických …více
Abstract:
This work deals with the topic not so much discussed among political science experts so far – ie. municipal party systems. After summarization of the existing research in the field of municipal politics the author of the work puts forvard six research questions – and to answer these questions is the aim of the work. The work consists of four sections or parts altogether. The statistical analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Šaradín, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií