Kateřina Jůvová

Bakalářská práce

Hospodářský cyklus a návštěvnost historických památek

Business cycle and the historical monument´s attendance
Anotace:
Tato práce se zabývá ekonometrickou analýzou vlivu hospodářského cyklu na návštěvnost historických památek. Pro účely bakalářské práce byla použita data o návštěvnosti hradu Potštejn a o návštěvnosti zámku Častolovice z období 2003 -- 2012. Regresní analýzou za pomoci metody nejmenších čtverců a Cochrane-Orcutt metody docházím k závěru, že hospodářský cyklus nemá vliv na návštěvnost těchto dvou památek …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with an econometric analysis of an influence of business cycle on the historical monument's attendance. In the bachalor's thesis, there were used the dates about the castle Potštejn's and the chateau Častolovice's attendance from years 2003 -- 2012. By the method of ordinary least squares and Cochrane-Orcutt it concludes that business cycle hasn't any influence on these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Sára Bisová
  • Oponent: Zdeněk Chytil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66681