Bc. Jakub Chalmovianský

Diplomová práce

Moderní bayesiánské metody odhadu NAIRU a potenciálního produktu a jejich robustnost

Modern bayesian methods of estimating the NAIRU and potential output and their robustness
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis and comparison of model approaches for estimating trajectories of unobserved variables, potential output and output gap, based on Bayesian econometric methods that correspond to modern trends in estimating these indicators. Selected models are then estimated using real economic data of the Czech economy. Subsequently, the thesis deals with robustness of these …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a porovnáním modelových konceptů k odhadu trajektorie nepozorovaných veličin, potenciálního produktu a mezery výstupu, které vycházejí z bayesiánských ekonometrických metod a odpovídají aktuálním trendům v oblasti odhadování uvedených indikátorů. Vybrané modely jsou pak odhadnuty na reálních ekonomických datech české ekonomiky. Následně se práce zabývá ověřením …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Karolína Súkupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Ekonomie

Práce na příbuzné téma