Michal PREKOP

Bakalářská práce

Zhodnocení hlukové situace v centru města Cheb po změně místních dopravních podmínek

Assessment of the noise pollution in the city center of Cheb after changing local traffic conditions
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hluku ze silniční dopravy v životním prostředí měst. Cílem práce je charakterizovat hlukovou situaci na Evropské ulici před a po výstavbě JV obchvatu města Chebu. V úvodní, teoretické části, se práce zabývá hlukem jako environmentálním stresorem v ŽP měst a dále přístupy k vytváření hlukových studií. Po teoretické části práce je rozebírán charakter zájmové …více
Abstract:
This thesis if focused on issue of traffic noise in the urban environment. The goal of this paper is to characterize the noise situation in the area of Evropska Street before, and after realization of the south-east bypass of the Cheb. At the beginning, theoretical part of this thesis is dealing with noise, which represents significant environmental stressor. After that, there are described an approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Dolejš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PREKOP, Michal. Zhodnocení hlukové situace v centru města Cheb po změně místních dopravních podmínek. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie střední Evropy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.