Bc. Kateřina Bednářová

Diplomová práce

Rabota s těkstom na uroke russkogo jazyka (na primere učaščichsja s disleksijej)

Teaching to dyslexic pupils in Russian lessons
Abstract:
The main aim of this diploma thesis „Teaching to dyslexic pupils in Russian lessons” is to prepare a set of worksheets for learners with dyslexia. Diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, there are described special learning needs, specific learning differences, characteristics of dyslexia and its symptoms. This part also deals with teaching reading to …více
Abstract:
Cílem diplomové práce „ Práce s textem na hodinách ruského jazyka (zaměřená na žáky s dyslexií)” je vypracovat sérii pracovních listů zaměřené na žáky s dyslexií. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány speciální potřeby učení, specifické poruchy učení, charakteristika dyslexie a její projevy. Dále se teoretická část zabývá nejen metodikou práce s textem …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Janina Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta