Mgr. Dana Nevosádová

Bachelor's thesis

Komparace podniků stejného odvětví na základě finanční analýzy

Comparison of comapanies in the same business sector based on financial analysis
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce „Komparace podniků stejného odvětví na základě finanční analýzy“ je finanční analýza vybraných podniků na základě zvolených metod finanční analýzy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, zdroje informací pro finanční analýzu a metody finanční analýzy. V praktické části je provedena finanční analýza čtyř zemědělských společností s důrazem na mezipodnikové srovnání …viac
Abstract:
Main goal of bachelor thesis " Comparison of comapanies in the same business sector based on financial analysis" is financial analysis of a choosen companies based on selected methods of financial analysis. Basic terms, information sources for financial analysis and methods of financial analysis are explained in the first part. In the practical part is done financial analysis of four agriculture firms …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta