Klára TŮMOVÁ

Bakalářská práce

Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "automobilový průmysl" v tištěných a internetových slovnících.

Lexicographical analysis of words from the thematic field "car industry" in the printed and internet dictionaries.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se slovníky dokáží vypořádat s rychlým vstupem odborných hesel do jazyka. Teoretická část se zabývá samotnými slovníky, jejich typy, hesly a strukturou. Cílem praktické části je za pomoci dvaceti vybraných hesel z oblasti automobilového průmyslu porovnat, na kolik tři námi zvolené slovníky pojímají nově příchozí odbornou terminologii. Úkolem bylo také zjistit …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate whether dictionaries can cope with the rapid entry of technical headwords into the language. The theoretical part deals with dictionaries, their types, headwords and structure. The aim of the practical part is to compare , with the aid of twenty selected headwords from the fiels of automotive industry, how the three dictionaries we chose, approach the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Klára. Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "automobilový průmysl" v tištěných a internetových slovnících.. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses odnyzu odnyzu/2
10. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 5. 2018
Bulanova, L.
11. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.