Kristýna Janíková

Bakalářská práce

Využití kulturně-historického potenciálu Hradecka pro rozvoj tuzemského cestovního ruchu

Assessing the Cultural and Historical Potencial for the Development of the Domestic Travel and Tourism Industry within the Region of Hradecko
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit kulturně-historický potenciál turistické oblasti Hradecka v kontextu cestovního ruchu a předložit návrh jeho rozvoje. Úvod je věnován cestovnímu ruchu a jeho souvisejícím definicím z obecného hlediska. Další část se soustředí zejména na samotné město Hradec Králové, ale také na jeho okolí spadající pod turistickou oblast Hradecko. Je zhodnocen cestovní ruch …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the cultural-historical potential of the tourist area Hradecko within the context of the travel and tourism industry and to put forward a proposal of its development. The beginning of this thesis deals with travel and tourism and with its associated definitions in general terms. The further part focuses mainly on the city of Hradec Kralove but also on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Astrida Blanařová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů