Bc. Petra Neuwirthová

Bakalářská práce

Finanční analýza výrobního podniku kategorie SME, orientovaného na veřejný sektor

Financial Analysis of the Public Sector Oriented SME Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je s použitím vybraných metod provést finanční analýzu výrobního podniku kategorie SME, zaměřeného na výstavbu a rekonstrukce pozemních staveb veřejného sektoru. Prostřednictvím vyhodnocení výsledků finanční analýzy jsou porovnány informace s oborovými daty, vyhodnocen dopad stávající finanční a dluhové krize a predikován budoucí vývoj. K tomuto účelu jsou využity metody a postupy …více
Abstract:
The target of the bachelor´s work is by using selected methods to carry out the analysis of a production plant SME category, which is concentrated on public sphere ground buildings construction and reconstruction. Through the evaluation of the financial analysis results there are informations compared with branch data, there is compared the impact of existing financial and debt crisis and predicted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta