Theses 

Finanční analýza výrobního podniku kategorie SME, orientovaného na veřejný sektor – Bc. Petra Neuwirthová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Neuwirthová

Bakalářská práce

Finanční analýza výrobního podniku kategorie SME, orientovaného na veřejný sektor

Financial Analysis of the Public Sector Oriented SME Company

Anotace: Cílem bakalářské práce je s použitím vybraných metod provést finanční analýzu výrobního podniku kategorie SME, zaměřeného na výstavbu a rekonstrukce pozemních staveb veřejného sektoru. Prostřednictvím vyhodnocení výsledků finanční analýzy jsou porovnány informace s oborovými daty, vyhodnocen dopad stávající finanční a dluhové krize a predikován budoucí vývoj. K tomuto účelu jsou využity metody a postupy finanční analýzy uvedené v teoretické části práce. V praktické části jsou zvolené metody aplikovány na zadaná data a následně porovnány s dostupnými oborovými údaji. Závěr práce představuje celkové zhodnocení situace podniku.

Abstract: The target of the bachelor´s work is by using selected methods to carry out the analysis of a production plant SME category, which is concentrated on public sphere ground buildings construction and reconstruction. Through the evaluation of the financial analysis results there are informations compared with branch data, there is compared the impact of existing financial and debt crisis and predicted a future development. To that purpose there are employed methods and procedures of financial analysis which are mentioned in the theoretical part of the work. In practical part, chosen methods are applied on assigned data and afterwards they are compared with available branch data. The conclusion of the work shows the total evaluation of the firm situation .

Klíčová slova: Finanční analýza, likvidita, aktivita, rentabilita, zadluženost, přidaná hodnota, bilanční pravidla. Fiancial analysis, liquidity, activity, rentability, indebtedness, added value, balance rules.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz