Hana Hladíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Současná rodina - role muže a ženy

Anotácia:
Absolventská práce ,,Role muže a ženy v současné rodině,“ se zabývá pohledem na možné změny role muže a ženy v současné rodině s ohledem na domácí práce v pěti vybraných rodinách. Práce má šest kapitol teoretických a pět kapitol praktických. Teoretická část obsahuje základní vymezení pojmů, jako je role, gender a rozdíly v pohlavních rolích. Popisuje pojem rodina a manželství. Zaměřuje se na cyklus …viac
Abstract:
Graduate work, role of men and women in the contemporary family. Deals with looking at possible changes in the role of men and women in the family with regard to household chores in five selected families. The work consists of six theoretical chapters and five practical chapters. Theoretical section contains basic definitions such as the role of gender and sex differences in the roles. The concept …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2013
  • Vedúci: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: PhDr. Pavla Šafránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Institute of Social Pedagogy and Theology

vyšší odborný program / odbor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie